Znaczenie kliniczne dla postawienia rozpoznania

Oceniając wyniki badania wydobytego płynu należy brać pod uwagę możliwość istnienia różnić w jego składzie pod względem jakościowym i ilościowym w różnych miejscach przestrzeni podpajęczynówkowej. Na podstawie samych tylko wyników badania płynu nie należy wyciągać decydujących wniosków co do postępowania leczniczego i rokowania. Najlepszą orientację o stanie chorego dać może porównanie objawów klinicznych z wynikami badania kilkakrotnie pobieranych prób płynu. Znaczenie kliniczne dla postawienia rozpoznania, rokowania oraz przyszłej terapii ma ciśnienie, pod jakim wydobywa się płyn z kanału kręgowego, jego przejrzystość i zabarwienie, zawartość elementów komórkowych, cukru, chlorków oraz ewentualna obecność drobnoustrojów. Miarodajne wyniki może dać tylko badanie wykonane bezpośrednio po pobraniu płynu. Wzmożone ciśnienie nie zawsze idzie równolegle z nasileniem procesu zapalnego opon miękkich. Bardzo duże ciśnienie stwierdzić można w postaciach o wyjątkowo łagodnym przebiegu klinicznym (meningitis serosa) i odwrotnie, w ciężkich, kończących się śmiercią zapaleniach opon, obserwowano ciśnienie zbliżone do prawidłowego. [przypisy: psychoterapia, osteon legionowo, broncho vaxom dla dzieci ]

Powiązane tematy z artykułem: broncho vaxom dla dzieci osteon legionowo psychoterapia