Zastanawiajac sie nad nimi, pragnie poczynic pewne uzupelnienia w programie szkolnym, które zmusza ich do wiekszego zaabsorbowania sie, praca

Zastanawiając się nad nimi, pragnie poczynić pewne uzupełnienia w programie szkolnym, które zmuszą ich do większego zaabsorbowania się, pracą. Ponieważ obaj chłopcy entuzjazmują się samolotami, przydzielił im zadanie zbadania sprawy, jak to się dzieje, że samoloty latają i podzielenia się swymi odkryciami z klasą. Wydaje się, że jak dotychczas chwyt ten dał dobre rezultaty. Bibliotekarz zaopatrzył chłopców w książki i broszury traktujące o samolotach i wydają się oni całkowicie zaabsorbowana swym zadaniem. Zatem zaspokajanie indywidualnych potrzeb dzieci związanych z nauką jest głównie funkcją nauczyciela w klasie. Nauczycielom w tym względzie stoi na przeszkodzie jedynie niemożność rozpoznania specjalnych potrzeb oraz brak czasu, jaki mogą poświęcić na udzielenie pomocy. Bardzo często w rozwiązywaniu wyżej opisanych specjalistycznych problemów nauczania ogromnie pomocne dla nauczycieli okazuje się przedyskutowanie ich z inspektorami i dyrekcja. Większość nauczycieli zdaje sobie sprawę z konieczności znacznie wydatniejszej pomocy niż ta, której mogą udzielić i to jest właśnie jedną z przyczyn, dlaczego tak są potrzebne mniej liczne klasy, aby móc zaspokoić potrzeby poszczególnych dzieci. Im większa klasa, tym mniej czasu nauczyciel może poświęcić specjalnym problemom nauczania. [podobne: setaloft cena, biovilon, femestra ]

Powiązane tematy z artykułem: biovilon femestra setaloft cena