Zaniedbany wymiar globalnego bezpieczeństwa – ramy przeciwdziałania kryzysom chorób zakaźnych ad 6

Wiodąca gotowość i reagowanie na wypadek pandemii muszą stanowić główny priorytet dla WHO, w związku z czym potrzebne są odpowiednie i zaangażowane fundusze. Szybkie powiadomienia i szybkie rozpowszechnianie odpowiednich danych są niezbędne do skutecznego reagowania na wybuch choroby. Jednak zbyt często alarmy są opóźnione lub dane są tłumione przez urzędników obawiających się konsekwencji ekonomicznych i politycznych. Aby znormalizować ostrzeżenia o chorobach zakaźnych, Światowa Organizacja Zdrowia powinna przesyłać codzienne aktualizacje państw członkowskich zawierające informacje o epidemiach, które mogą stać się PHEIC i powinny publikować cotygodniowe podsumowania online. Aby dalej zachęcać do korzystania z wczesnych wpisów, WHO powinna wzmocnić protokoły dotyczące publicznego rozliczania rządów za opóźnienia oraz nałożenie nadmiernych ograniczeń w handlu i podróżowaniu.
Celem Komisji jest uczynienie WHO silniejszą i bardziej skuteczną w przejmowaniu inicjatywy w zakresie gotowości i reagowania w sytuacji pandemicznej. Państwa członkowskie będą musiały dać dyrektorowi generalnemu zasoby i władzę do kierowania. Biorąc pod uwagę zbliżający się proces sukcesji, państwa członkowskie powinny również uważnie rozważyć zalety i autorytet następnego dyrektora generalnego. Potrzebujemy, aby Światowa Organizacja Zdrowia była szybka i zdecydowana, dysponując zasobami i zdolnością do kierowania innymi agencjami w zakresie reagowania na wybuch epidemii oraz upoważnienia rządów krajowych do rozliczania się. Te obowiązki wymagają silnego, widocznego, silnego przywództwa od dyrektora generalnego.
Poza WHO wymagane są również zmiany, w tym lepsza koordynacja reakcji międzynarodowych i systemu ONZ. Niepowodzenie w koordynacji podważyło reakcję na ebolę. WHO musi ustanowić skuteczniejsze mechanizmy komunikacji i współpracy z resztą systemu ONZ, w tym uzgodnienia dotyczące eskalacji, gdy pandemia zmienia się w szerszy kryzys humanitarny. WHO powinna również sformalizować działania koordynacyjne z organizacjami regionalnymi i podmiotami niepaństwowymi, takimi jak sektor prywatny i organizacje pozarządowe.
Komisja popiera utworzenie awaryjnego systemu pandemicznego Banku Światowego jako mechanizmu umożliwiającego szybkie rozmieszczenie funduszy jako uzupełnienie funduszu awaryjnego WHO na wypadek sytuacji kryzysowych i przed uruchomieniem szerszych środków. Jeżeli innowacyjne mechanizmy ubezpieczeniowe i rynkowe mogą być wykazane jako opłacalne i praktyczne, mogą potencjalnie stanowić atrakcyjne nowe źródła finansowania. Choć wyraźnie ambitne politycznie do realizacji, wiążące zobowiązania warunkowe od rządów darczyńców stanowią ekonomiczną i elastyczną alternatywę.
Przyspieszenie badań i rozwoju
Nauka może zapewnić broń do walki z chorobami zakaźnymi. Ale w naszej zbrojowni jest wiele luk, jak pokazała ebola i inne epidemie, począwszy od rozwoju szczepionek i zdolności, narzędzi diagnostycznych, terapii i sprzętu ochronnego po badania antropologiczne. Opieranie się na odmiennych wysiłkach społeczności badawczo-rozwojowej – akademii, rządu, przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego – nie zadziałało. Mechanizmy koordynacji i zachęty komercyjne są zbyt słabe. Ponadto procesy opracowywania i zatwierdzania produktów są zbyt powolne, złożone i kosztowne, aby umożliwić wystarczająco szybkie reakcje naukowe na poważną epidemię.
Aby usunąć te braki, nasz raport zawiera trzy zalecenia
[patrz też: urydynox ulotka, femestra, penigra cena ]

Powiązane tematy z artykułem: femestra penigra cena urydynox ulotka