Założenia psychoterapii dynamicznej

width=300

Osoby zainteresowane zajmowaniem się przeprowadzaniem terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi, są prawnie zobligowane do ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia. Dalsza ich droga kształcenia w wybranym kierunku, sprowadza się do ukończenia szkoły zorientowanej w danym nurcie. Psychoterapia dynamiczna czerpie swoje podstawowe założenia z psychoanalizy. Za jej ojca uważany jest Sigmund Freud, popularny ze względu na stworzoną przez siebie koncepcję snów. Szkoła dynamiczna zakłada, że u wszystkich problemów natury psychicznej człowieka znajdują się nieświadome popędy. O ile sama obecność ich nie jest szkodliwa, to problem pojawia się w momencie gdy nie są tłumione przez strukturę super ego. Uniemożliwia ona przeniknięcie tychże popędów do strefy świadomości tym samym pozbawiając je możliwości realizacji. Fakt ten wywołuje w pacjencie poczucie frustracji, która po długim czasie może skutkować rozwojem zaburzeń wszelkiego typu uniemożliwiających sprawne funkcjonowanie w świecie.

Powiązane tematy z artykułem: bisholin