Z drugiej strony masowe nauczanie ma niezaprzeczenie pewne braki

Z drugiej strony masowe nauczanie ma niezaprzeczenie pewne braki. Sprawowanie kontroli nad nim ogranicza się do niewielu ludzi na górnym szczeblu, zwłaszcza w tych krajach i społeczeństwach, gdzie władza koncentruje się w rękach Jednostek, które mają na nią monopol. W takim przypadku dobrze zorganizowane systemy szkolne stają się gotowymi kanałami dla propagandy. Inna jeszcze trudność powstaje w przypadku nadmiernej koncentracji władzy na górnych szczeblach administracji szkoły, a zbyt małej swobody, lub nawet zupełnego jej braku w szkole. Jednakże te niedomagania wynikają nie tyle z jakiejś zasadniczej skazy istniejącej w samym pojęciu zorganizowanego masowego nauczania, ile raczej są skutkiem apatii lub politycznej słabości i nieodpowiedzialności obywateli. W tym rozdziale zajmiemy się innym jeszcze brakiem, a mianowicie, niezdolnością zaspokojenia niektórych istotnych potrzeb wychowawczych nawet przez najlepiej zorganizowany system masowego naucza nia. [patrz też: jacek silski wikipedia, duspatalin retard opinie, psychiatra poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: duspatalin retard opinie jacek silski wikipedia penigra cena