To nie jest masowe nauczanie – to juz ksztalcenie zindywidualizowane

To nie jest masowe nauczanie – to już kształcenie zindywidualizowane. W systemie opierającym się wyłącznie na masowym nauczaniu problemy indywidualnego dziecka zostałyby pominięte lub też załatwiane w drodze administracyjnej, zgodnie z polityką przewidzianą dla kategorii, do której by dane dziecko trafiło. W poprzednim rozdziale omawialiśmy rodzaje dzieci wymagających stałej lub częstej specjalnej uwagi, kiedy to istnieją wszelkie powody, dla których chcielibyśmy zindywidualizować wychowanie ze względu na ich dobro. Potrzeba specjalnego traktowania takiego dziecka jest nagła i pilna, a próby stosowania metod masowego nauczania są tu nieprzydatne. Nieustanne trudności, jakie przedstawia takie dziecko, i jego niemożność normalnego uczenia się – przypominają nam, że nie potrafimy zaspokoić jego potrzeb. Dlatego też podejmujemy dodatkowe starania, aby sprostać temu zadaniu. Jednakże nie oznacza to, iż potrzeby pozostałych uczniów da się zaspokoić wyłącznie przez masowe nauczanie. Każdy uczeń wymaga czasem specjalnej, indywidualnej pomocy. Pomocy tej częściowo mogą udzielać nauczyciele w klasie w czasie lekcji; częściowo w czasie wolnych godzin, po godzinach szkolnych lub w wolnych chwilach; ale pomoc tę w sposób znacznie bardziej efektywny i umiejętny mogą dawać osoby, które są specjalistami, a które będziemy nazywać ogólnie pracownikami służby poradnictwa. [przypisy: bisholin, milion sposobów jak zginąć na zachodzie filmweb, jacek silski wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: bisholin jacek silski wikipedia milion sposobów jak zginąć na zachodzie filmweb