Jednak grupy takie nigdy nie sa w istocie jednorodne, poniewaz kazda grupa zawiera szeroki wachlarz trudnosci wychowawczych

Jednak grupy takie nigdy nie są w istocie jednorodne, ponieważ każda grupa zawiera szeroki wachlarz trudności wychowawczych. Niektóre z najzdolniejszych dzieci mogą być poniżej ustalonego poziomu, podczas gdy uczniowie zaklasyfikowani, jako „przeciętni” lub „tępi” mogą robić bardzo dobre postępy – być niejako „ponad poziom”. Najbardziej ujemną cechą grupowania jednorodnego jest to, iż skłania ono dorosłych i dzieci do czynienia złośliwych porównań. Umieszczenie w grupie „niezdolnych” lub „przeciętnych” stanowi piętno, a dzieci w wyższych grupach mają skłonność do snobizmu. Większość dzieci, które wymagają specjalnej pomocy wychowawców, ma również różnego rodzaju problemy emocjonalne. Dwa wspólne problemy to trudności w mowie j czytaniu. Chociaż zazwyczaj uważa się, że problemy te wymagają przede wszystkim specjalnych metod uczenia, często mają one podłoże emocjonalne i obok (lub zamiast) specjalnego nauczania potrzebują także stoso wania psychoterapii. Bardzo często problemy wymowy i czytania są wynikiem trudności w stosunkach z rodzicami w takim przypadku może okazać się konieczne lub pożądane posłużenie się pomocą rodziców przy przeprowadzaniu terapii. [podobne: Psycholog Wrocław, psycholog poznań, psychoterapia warszawa ]

Rozpoznanie róznicowe

Rozpoznanie różnicowe. W rozważaniach rozpoznawczych duże znaczenie ma to, że zespół Bantiego zdarza się u nas wyjątkowo rzadko. Trzeba zatem wprzód wyłączyć inne choroby przebiegające z dużym powiększeniem śledziony, zwłaszcza białaczkę i ziarnicę złośliwą. Od pomyłki często uchroni dokładne badanie składu morfologicznego krwi, które powinno być wykonywane obowiązkowo w każdym przypadku powiększenia śledziony. W początkowym okresie zespół Bantiego niepodobna odróżnić od rzekomej białaczki śledzionowej (pseudoleucaemia lienalis s. anaemia splenica Banti), jeżeli nie ma powiększenia węzłów chłonnych, przemawiającego za rzekomą białaczką. W okresie puchlinowym od zanikowej marskości wątroby odróżniają zespół Bantiego ogromne rozmiary śledziony oraz brak w wywiadach czynników toksycznych i zakaźnych, które wiodą do marskości wątroby Laenneca. Różnicowanie z powolnym zapaleniem wsierdzia p. t. I. Rokowanie w zespole Bantiego jest pomyślne, jeżeli zastosuje się należyte leczenie, zanim rozwinie się marskość wątroby i charłactwo. Leczenie w zespole Bantiego polega na wycięciu śledziony. Poza tym leczenie jest objawowe. c) Marskość wątroby splenomegaliczna typu Eppingera (cirrhosis heptis splenomegalica Eppingeri.) Do marskości wątroby, opisanej przez Eppingera jako postać splenomegaliczna, zalicza, się marskość, w której obrazie góruje znaczne powiększenie śledziony, pojawiające się często wcześniej niż powiększenie wątroby. [hasła pokrewne: psychoterapia warszawa, psycholog gdynia, psycholog warszawa ]