To nie jest masowe nauczanie – to juz ksztalcenie zindywidualizowane

To nie jest masowe nauczanie – to już kształcenie zindywidualizowane. W systemie opierającym się wyłącznie na masowym nauczaniu problemy indywidualnego dziecka zostałyby pominięte lub też załatwiane w drodze administracyjnej, zgodnie z polityką przewidzianą dla kategorii, do której by dane dziecko trafiło. W poprzednim rozdziale omawialiśmy rodzaje dzieci wymagających stałej lub częstej specjalnej uwagi, kiedy to istnieją wszelkie powody, dla których chcielibyśmy zindywidualizować wychowanie ze względu na ich dobro. Potrzeba specjalnego traktowania takiego dziecka jest nagła i pilna, a próby stosowania metod masowego nauczania są tu nieprzydatne. Nieustanne trudności, jakie przedstawia takie dziecko, i jego niemożność normalnego uczenia się – przypominają nam, że nie potrafimy zaspokoić jego potrzeb. Dlatego też podejmujemy dodatkowe starania, aby sprostać temu zadaniu. Jednakże nie oznacza to, iż potrzeby pozostałych uczniów da się zaspokoić wyłącznie przez masowe nauczanie. Każdy uczeń wymaga czasem specjalnej, indywidualnej pomocy. Pomocy tej częściowo mogą udzielać nauczyciele w klasie w czasie lekcji; częściowo w czasie wolnych godzin, po godzinach szkolnych lub w wolnych chwilach; ale pomoc tę w sposób znacznie bardziej efektywny i umiejętny mogą dawać osoby, które są specjalistami, a które będziemy nazywać ogólnie pracownikami służby poradnictwa. [przypisy: psychoterapia, psychologia pracy, poradnia psychologiczna ]

Problemy nieletnich przestepców sa zazwyczaj trudniejsze i bardziej zlozone niz w przypadku innych dzieci „wyjatkowych”

Problemy nieletnich przestępców są zazwyczaj trudniejsze i bardziej złożone niż w przypadku innych dzieci „wyjątkowych”, ze względu na wrogość i oburzenie, jakie odczuwa w stosunku do nich społeczeństwo. Jesteśmy skłonni do pogarszania sytuacji nieletnich przestępców, traktując ich w zbyt surowy, wprost drastyczny sposób, ponieważ w mniejszym stopniu potrafimy tym dzieciom współczuć. Według Allison Daws pewne przejawy przestępczego zachowania nie tyle są rozmyślnym złym zachowaniem, co normalnym zachowaniem niższych warstw. Tym niemniej praca Sheldona i Eleanor Gluecków wskazuje, że istnieją pewne czynniki niejako predysponujące niektóre dzieci z zaniedbanych terenów do przestępczości. Przestępczemu zachowaniu poza szkolą zazwyczaj towarzyszy złe zachowanie w szkole, spóźnianie się, wagarowanie i ogólna niechęć do szkoły. Glueckowie stwierdzają, że objawy potencjalnej przestępczości można bardzo wcześnie stwierdzić, przeciętnie w wieku 9 -12 lat, i można zapobiec przyszłej przestępczości, o ile dość wcześnie zastosuje się środki prewencyjne. Szkoła, zarówno jak i inne czynniki społeczne, może oddać wielkie usługi w obniżeniu przestępczości, stając się bardziej atrakcyjnym i interesującym miejscem z punktu widzenia dziecka. Podatność dzieci na przestępczość wzrasta; o ile szkoła jest jakimś ponurym, nieciekawym miejscem, z którego trzeba uciekać, aby znaleźć wolność i zadowolenie. [patrz też: Psycholog Wrocław, psychologia pracy, psycholog lublin ]