Problemy nieletnich przestepców sa zazwyczaj trudniejsze i bardziej zlozone niz w przypadku innych dzieci „wyjatkowych”

Problemy nieletnich przestępców są zazwyczaj trudniejsze i bardziej złożone niż w przypadku innych dzieci „wyjątkowych”, ze względu na wrogość i oburzenie, jakie odczuwa w stosunku do nich społeczeństwo. Jesteśmy skłonni do pogarszania sytuacji nieletnich przestępców, traktując ich w zbyt surowy, wprost drastyczny sposób, ponieważ w mniejszym stopniu potrafimy tym dzieciom współczuć. Według Allison Daws pewne przejawy przestępczego zachowania nie tyle są rozmyślnym złym zachowaniem, co normalnym zachowaniem niższych warstw. Tym niemniej praca Sheldona i Eleanor Gluecków wskazuje, że istnieją pewne czynniki niejako predysponujące niektóre dzieci z zaniedbanych terenów do przestępczości. Przestępczemu zachowaniu poza szkolą zazwyczaj towarzyszy złe zachowanie w szkole, spóźnianie się, wagarowanie i ogólna niechęć do szkoły. Glueckowie stwierdzają, że objawy potencjalnej przestępczości można bardzo wcześnie stwierdzić, przeciętnie w wieku 9 -12 lat, i można zapobiec przyszłej przestępczości, o ile dość wcześnie zastosuje się środki prewencyjne. Szkoła, zarówno jak i inne czynniki społeczne, może oddać wielkie usługi w obniżeniu przestępczości, stając się bardziej atrakcyjnym i interesującym miejscem z punktu widzenia dziecka. Podatność dzieci na przestępczość wzrasta; o ile szkoła jest jakimś ponurym, nieciekawym miejscem, z którego trzeba uciekać, aby znaleźć wolność i zadowolenie. [patrz też: Psycholog Wrocław, psychologia pracy, psycholog lublin ]

Jednak grupy takie nigdy nie sa w istocie jednorodne, poniewaz kazda grupa zawiera szeroki wachlarz trudnosci wychowawczych

Jednak grupy takie nigdy nie są w istocie jednorodne, ponieważ każda grupa zawiera szeroki wachlarz trudności wychowawczych. Niektóre z najzdolniejszych dzieci mogą być poniżej ustalonego poziomu, podczas gdy uczniowie zaklasyfikowani, jako „przeciętni” lub „tępi” mogą robić bardzo dobre postępy – być niejako „ponad poziom”. Najbardziej ujemną cechą grupowania jednorodnego jest to, iż skłania ono dorosłych i dzieci do czynienia złośliwych porównań. Umieszczenie w grupie „niezdolnych” lub „przeciętnych” stanowi piętno, a dzieci w wyższych grupach mają skłonność do snobizmu. Większość dzieci, które wymagają specjalnej pomocy wychowawców, ma również różnego rodzaju problemy emocjonalne. Dwa wspólne problemy to trudności w mowie j czytaniu. Chociaż zazwyczaj uważa się, że problemy te wymagają przede wszystkim specjalnych metod uczenia, często mają one podłoże emocjonalne i obok (lub zamiast) specjalnego nauczania potrzebują także stoso wania psychoterapii. Bardzo często problemy wymowy i czytania są wynikiem trudności w stosunkach z rodzicami w takim przypadku może okazać się konieczne lub pożądane posłużenie się pomocą rodziców przy przeprowadzaniu terapii. [podobne: Psycholog Wrocław, psycholog poznań, psychoterapia warszawa ]