Jednak grupy takie nigdy nie sa w istocie jednorodne, poniewaz kazda grupa zawiera szeroki wachlarz trudnosci wychowawczych

Jednak grupy takie nigdy nie są w istocie jednorodne, ponieważ każda grupa zawiera szeroki wachlarz trudności wychowawczych. Niektóre z najzdolniejszych dzieci mogą być poniżej ustalonego poziomu, podczas gdy uczniowie zaklasyfikowani, jako „przeciętni” lub „tępi” mogą robić bardzo dobre postępy – być niejako „ponad poziom”. Najbardziej ujemną cechą grupowania jednorodnego jest to, iż skłania ono dorosłych i dzieci do czynienia złośliwych porównań. Umieszczenie w grupie „niezdolnych” lub „przeciętnych” stanowi piętno, a dzieci w wyższych grupach mają skłonność do snobizmu. Większość dzieci, które wymagają specjalnej pomocy wychowawców, ma również różnego rodzaju problemy emocjonalne. Dwa wspólne problemy to trudności w mowie j czytaniu. Chociaż zazwyczaj uważa się, że problemy te wymagają przede wszystkim specjalnych metod uczenia, często mają one podłoże emocjonalne i obok (lub zamiast) specjalnego nauczania potrzebują także stoso wania psychoterapii. Bardzo często problemy wymowy i czytania są wynikiem trudności w stosunkach z rodzicami w takim przypadku może okazać się konieczne lub pożądane posłużenie się pomocą rodziców przy przeprowadzaniu terapii. [podobne: Psycholog Wrocław, psycholog poznań, psychoterapia warszawa ]

Oswiatowcy starali sie wyjsc naprzeciw potrzebom uzdolnionych dzieci stosujac trzy sposoby: przyspieszanie (czyli przenoszenie do wyzszej klasy), wzbogacanie programu oraz odrebne klasy

Oświatowcy starali się wyjść naprzeciw potrzebom uzdolnionych dzieci stosując trzy sposoby: przyśpieszanie (czyli przenoszenie do wyższej klasy), wzbogacanie programu oraz odrębne klasy. Przyśpieszanie ma tę wadę, że łączy młodsze dzieci z dziećmi bardziej od nich społecznie wyrobionymi i dojrzalszymi fizycznie. Ponadto nie rozwiązuje podstawowego problemu uzdolnionego dziecka, to jest braku swobody w samodzielnym myśleniu i działaniu. Wzbogacenie programu wydaje się idealnym rozwiązaniem, ale wymaga więcej czasu i uwagi niż wielu nauczycieli jest w stanie lub też chce mu poświęcić. Ponadto poświęcanie specjalnej uwagi jednemu lub dwojgu dzieciom w klasie również stwarza problemy. Odrębne klasy są możliwe jedynie wtedy, gdy jest dostateczna liczba uzdolnionych dzieci dla ich utworzenia. Jednakże to rozwiązanie również stwarza problem odczuć i nastawień, które powstają, gdy małej grupce poświęca się specjalną uwagę. Najpraktyczniejszym rozwiązaniem, jak się wydaje, może być typ klas o nauce aktywizującej, gdzie uczniowie o różnym poziomie uzdolnień naukowych mają sposobność pracować w miarę swych możliwości w odpowiednim dla nich tempie i w bardziej lub mniej samodzielny sposób. Jednym ze sposobów rozwiązania zagadnienia, co począć z dziećmi o różnych poziomach zdolności naukowych, jest utworzenie grup jednorodnych, to jest dzielenie dzieci na grupy według ilorazu inteligencji, wieku umysłowego lub wyników nauczania. [przypisy: badania psychologiczne, Psycholog Wrocław, psycholog poznań ]