DORADCA SZKOLNY

DORADCA SZKOLNY. Doradca szkolny jest może najmniej wyspecjalizowany spośród kilku typów pracowników służby poradnictwa. Większość doradców szkolnych to nauczyciele lub byli nauczyciele, którzy interesują się bardzo pracą z dziećmi w bezpośrednich kontaktach i którzy rozwinęli w sobie specjalną umiejętność przeprowadzania wywiadów i testów. Często zainteresowania te doprowadziły ich do, specjalnego szkolenia się w tej dziedzinie. Zaznacza się coraz silniejsza tendencja do podnoszenia wymagań: żąda się od nauczycieli przejścia szkolenia w zakresie poradnictwa przed powoływaniem ich na stanowiska doradców szkolnych. W niektórych stanach obowiązują przepisy, na mocy, których żąda się od doradców szkolnych specjalnych świadectw dotyczących ich kwalifikacji w zakresie poradnictwa. Za czasów poprzedniego pokolenia lub nieco dawniej doradcy szkolni mieli tendencję do specjalizowania się w problemach poradnictwa zawodowego, dopomagając młodz ieży w wyborze zawodu i proponując jej odpowiednie kursy dla kształcenia się w obranym kierunku. Poradnictwo zawodowe z czasem zaczęło również obejmować poradnictwo w zakresie kształcenia się, ponieważ uczniowie zmieniali swoją pierwotną decyzję lub też mieli złe wyniki, kształcąc się w obranym kierunku, i trzeba było im doradzać ponownie lub też dopomóc w podjęciu decyzji, gdy np. zajęcia na obu koniecznych kursach odbywały się w tym samym czasie. [hasła pokrewne: psycholog lublin, psychoterapia wrocław, poradnia psychologiczna ]

Problemy nieletnich przestepców sa zazwyczaj trudniejsze i bardziej zlozone niz w przypadku innych dzieci „wyjatkowych”

Problemy nieletnich przestępców są zazwyczaj trudniejsze i bardziej złożone niż w przypadku innych dzieci „wyjątkowych”, ze względu na wrogość i oburzenie, jakie odczuwa w stosunku do nich społeczeństwo. Jesteśmy skłonni do pogarszania sytuacji nieletnich przestępców, traktując ich w zbyt surowy, wprost drastyczny sposób, ponieważ w mniejszym stopniu potrafimy tym dzieciom współczuć. Według Allison Daws pewne przejawy przestępczego zachowania nie tyle są rozmyślnym złym zachowaniem, co normalnym zachowaniem niższych warstw. Tym niemniej praca Sheldona i Eleanor Gluecków wskazuje, że istnieją pewne czynniki niejako predysponujące niektóre dzieci z zaniedbanych terenów do przestępczości. Przestępczemu zachowaniu poza szkolą zazwyczaj towarzyszy złe zachowanie w szkole, spóźnianie się, wagarowanie i ogólna niechęć do szkoły. Glueckowie stwierdzają, że objawy potencjalnej przestępczości można bardzo wcześnie stwierdzić, przeciętnie w wieku 9 -12 lat, i można zapobiec przyszłej przestępczości, o ile dość wcześnie zastosuje się środki prewencyjne. Szkoła, zarówno jak i inne czynniki społeczne, może oddać wielkie usługi w obniżeniu przestępczości, stając się bardziej atrakcyjnym i interesującym miejscem z punktu widzenia dziecka. Podatność dzieci na przestępczość wzrasta; o ile szkoła jest jakimś ponurym, nieciekawym miejscem, z którego trzeba uciekać, aby znaleźć wolność i zadowolenie. [patrz też: Psycholog Wrocław, psychologia pracy, psycholog lublin ]