SZKOLNY ASYSTENT SPOLECZNY

SZKOLNY ASYSTENT SPOŁECZNY.Wiele szkól zatrudnia asystentów społecznych, jako pracowników służb poradnictwa. Podobnie jak psycholog szkolny, szkolny asystent społeczny otrzymał specjalne wyszkolenie i zazwyczaj ma stopień magistra. Szkolni asystenci społeczni najczęściej pracują w poradniach lub poza centralnymi placówkami systemu szkolnego i podobnie jak psychologowie szkolni raczej zajmują się problemami dzieci ze szkól podstawowych. Tak jak i psychologowie szkolni pracują również z dziećmi o zaburzeniach emocjonalnych, z tym jednakże zastrzeżeniem, że badanie testami psychologicznymi leży głównie w kompetencji psychologów. Natomiast do obowiązków szkolnego asystenta społecznego należy raczej przeprowadzanie wywiadów z rodzicami i• utrzymywanie łączności z władzami miejscowymi, jak np. z sądem dla nieletnich. W niektórych stanach i wielu środowiskach uważa się pracę opiekuna społecznego za formę opieki społecznej. Coraz bardziej zale ca się mu (lub wymaga), aby przechodził szkolenie w zakresie opieki społecznej, aby przygotowywał się do tego stanowiska. Praca opiekuna społecznego w dużej mierze wiąże się z kontaktowaniem się z rodzicami i utrzymywaniem łączności z sądami, chociaż praca ta wymaga również wielu nieurzędowych kontaktów i porad o charakterze osobistym. Odbiega to od tradycyjnej roli doprowadzającego policjanta. [podobne: bisholin warszawa, milion sposobów jak zginąć na zachodzie filmweb, bisholin ]

Powiązane tematy z artykułem: aparat ilizarowa bisholin milion sposobów jak zginąć na zachodzie filmweb