Ryzyko wystąpienia celiakii u dzieci według HLA i kraju AD 3

Charakterystyka kwalifikujących się dzieci, które zostały wpisane i tych, którzy nie zostali zapisani do kohorty TEDDY, została opisana poprzednio.4 (Dane dotyczące badań przesiewowych i kwalifikowalności według centrum klinicznego są podane w tabeli S2 w dodatku uzupełniającym). Testy na celiakię rozpoczęto podczas 24-miesięcznej wizyty i kontynuowano co roku. Jeśli dziecko uzyskało wynik dodatni po 24 miesiącach, analizowano również wcześniejsze próbki krwi, które pobrano od urodzenia, w celu określenia wieku, w którym przeciwciała tTG stały się w pierwszej kolejności wykrywalne. Trwałość przeciwciał przeciwko tTG została potwierdzona przez testowanie następnej dostępnej próbki od każdego uczestnika badania zidentyfikowanego jako posiadającego dodatni wynik testu w dowolnym punkcie czasowym.
Pomiar przeciwciał tTG
Wykorzystaliśmy testy wiązania radioligandów do pomiaru poziomu przeciwciał przeciwko TTG w dwóch laboratoriach. Wszystkie próbki surowicy w Stanach Zjednoczonych poddano badaniom przesiewowym pod kątem przeciwciał IgG przeciwko tTG w ośrodku Barbara Davis Center for Childhood Diabetes na University of Colorado w Denver (indeks normalny, < 0,05 jednostki).
W ośrodkach europejskich wszystkie próbki surowicy badano na Uniwersytecie w Bristolu w Wielkiej Brytanii za pomocą testu, w którym wykryto zarówno przeciwciała IgA, jak i IgG przeciwko tTG (normalny wskaźnik <1,3 jednostek). Wyniki tych dwóch laboratoriów wykazały wcześniej wysoki poziom czułości i swoistości dla celiakii i zgodności w międzynarodowym warsztacie autoprzeciwciał tTG, który obejmował bezpośrednie porównanie z komercyjnymi zestawami testów immunoenzymatycznych do wykrywania przeciwciał IgA przeciwko tTG.7 Aby zharmonizować protokół, i na podstawie danych kontroli jakości, 8 wysłaliśmy wszystkie próbki z poziomami przeciwciał tTG powyżej 0,01, jak oceniono w laboratorium Denver dla ilościowej oceny przeciwciał tTG w laboratorium Bristol, laboratorium referencyjnym do badania. Wyniki wyrażono w arbitralnych jednostkach pochodzących ze standardowej krzywej składającej się z rozcieńczeń surowicy pobranej od pacjenta z celiakią. Próbki uznawano za pozytywne dla przeciwciał tTG, jeśli ich wartość wynosiła 1,3 lub więcej jednostek. Współczynnik zmienności między testami wynosił 22% zarówno w przypadku 6 jednostek, jak i 20 jednostek.
Celiakia Choroba autoimmunizacyjna i Celiakia
Celiakię autoimmunologiczną definiowano jako obecność przeciwciał przeciwko tTG w dwóch kolejnych badaniach w odstępie co najmniej 3 miesięcy, jak zmierzono w laboratorium Bristol. Dzieci spełniające ten pierwotny wynik w kohorcie TEDDY zostały skierowane do gastroenterologa według klinicznego uznania ich zwykłego lekarza. Decyzja, czy wykonać biopsję, a jeśli tak, kiedy, była poza zakresem protokołu badania.
Celiakia, drugorzędowy wynik badania, została zdefiniowana jako próbka z biopsji jelitowej wykazująca ocenę Marsh 2 lub wyższą (w skali od 0 do 3, przy czym 0 wskazuje prawidłową błonę śluzową jelit i 3 wskazujące na atrofię kosmków i wydłużone krypty). 9 Ponadto, dzieci, które nie poddały się biopsji, ale które miały średni poziom przeciwciał przeciwko tTG wynoszący 100 jednostek lub więcej w dwóch kolejnych testach w odstępie co najmniej 3 miesięcy, również uznano za celiakię na potrzeby badania.
[podobne: jacek silski wikipedia, femestra, broncho vaxom dla dzieci ]

Powiązane tematy z artykułem: broncho vaxom dla dzieci femestra jacek silski wikipedia