Psychologowie wiecej czasu poswiecaja pracy z dziecmi ze szkól podstawowych, podczas gdy wiekszosc doradców szkolnych pracuje w szkolach srednich

Psychologowie więcej czasu poświęcają pracy z dziećmi ze szkół podstawowych, podczas gdy większość doradców szkolnych pracuje w szkołach średnich. Stąd też jest zrozumiale, że psychologowie szkolni są mniej wciągnięci do pomocy dzieciom w wyborze zawodu, natomiast bardziej zajmują ich zaburzenia emocjonalne. Doradcy szkolni są członkami personelu nauczycielskiego lub administracyjnego szkoły, w której pracują, i większość z nich uczy w niektórych klasach. Obowiązki i przygotowanie psychologów szkolnych są takie jak psychologów klinicznych. W istocie wielu psychologów szkolnych to osoby wyszkolone w psychologii klinicznej, które wolą jednak pracować na terenie szkoły, Ogólnie biorąc, psychologowie kliniczni mają raczej szersze przygotowanie niż psychologowie szkolni i nieco bardziej interesują się nienormalnym i patologicznym zachowaniem się. Psychologowie kliniczni zazwyczaj pracują w zakładach dla umysłowo chorych, w więziennictwie, w klinikach, na wyższych uczelniach, jak również wykonują praktykę prywatną, podczas gdy psychologowie szkolni zazwyczaj są związani z głównymi urzędami miejskich i wiejskich władz szkolnych, z ośrodkami opieki nad dzieckiem i klinikami dziecięcymi, lub – raczej rzadko z dużymi szkołami. Ogólnie mówiąc, psychologowie kliniczni zajmują się głównie problemami indywidualnych klientów lub pacjentów, podczas gdy psychologowie szkolni muszą zajmować się nie tylko problemami indywidualnych dzieci, ale również problemami całych klas -oraz personelu nauczycielskiego i administracyjnego. [więcej w: urydynox ulotka, jacek silski wikipedia, lym morfologia ]

Powiązane tematy z artykułem: jacek silski wikipedia lym morfologia urydynox ulotka