Proaktywna reakcja na nadużywanie opioidów na receptę ad 5

Wszyscy musimy współpracować, aby zapewnić wszystkim dzieciom odpowiednie opcje terapeutyczne dla bólu, ale równie ważne jest, aby przy stosowaniu opioidów przepisywać i obchodzić się w nienaganny sposób, kierując się najlepszymi i najnowszymi dowodami naukowymi. . W tym celu zwołujemy Komitet Doradczy ds. Pediatrii podczas dwóch nadchodzących okazji w celu zajęcia się konkretnie kwestiami związanymi z używaniem leków opioidowych u dzieci, w tym opracowywanie wysokiej jakości dowodów na leczenie, znakowanie pediatryczne na obecność opioidów i ulepszanie praktyka ograniczania uzależnień, niewłaściwego używania i przekierowania. Komitet rozważy odpowiednie metody, aby zapewnić klinicystom łatwy dostęp do rzetelnych informacji o dawkowaniu i zaleciłby metody, które zapewnią, że lekarze skrupulatnie przestrzegają przepisów i najlepszych praktyk regulujących stosowanie takich leków.
Opracowanie lepszej bazy dowodowej dla chronicznego leczenia bólu
FDA wykonuje swoją najlepszą pracę, gdy dostępne są wysokiej jakości dowody naukowe w celu oceny ryzyka i korzyści wynikających z zamierzonych zastosowań produktów medycznych. Niestety, w dziedzinie leczenia bólu przewlekłego wyraźnie brakuje takich dowodów. Kluczową lekcją, jaką można wyciągnąć podczas opracowywania wytycznych CDC, jest bardzo niewiele badań dotyczących długoterminowych korzyści stosowania opioidów w leczeniu bólu przewlekłego. Istnieje jednak coraz więcej dowodów na szkody związane z takim stosowaniem i korzyści płynące z innych alternatyw leczenia nieopioidami. Podobnie jak w przypadku wszystkich wytycznych klinicznych, konieczne są dalsze badania w celu poinformowania o praktyce klinicznej. Biorąc jednak pod uwagę nasilenie kryzysu, projekt wytycznych CDC zawiera bardzo rozsądny zestaw zaleceń dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, które mogą stosować w swoich praktykach klinicznych, umożliwiając jednocześnie lekarzom i pacjentom określenie planów leczenia na podstawie najlepszego bieżącego zrozumienia zagrożeń i ryzyka. korzyści.
Rozpoznanie tego problemu sprawiło, że kilka lat temu FDA wymagało od przemysłu przeprowadzenia serii badań nad pytaniami, które są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego przepisywania leku. Na przykład do niedawna uważano, że właściwości przeciwbólowe opioidów nie będą w zależności od czasu, ale nowe badania podniosły kwestię, czy opioidy są nadal skuteczne, a nawet mogą nasilić ból u niektórych pacjentów po kilku miesiącach stosowania. Aby zbadać to pytanie, jedno z 11 badań przeprowadzonych po wprowadzeniu leku do obrotu, które FDA wymaga od przemysłu, to badanie kliniczne, w którym uczestnicy są losowo przydzielani do kontynuowania leczenia opioidami lub odstawiani od niego zgodnie z harmonogramem w ciągu roku następującego po nim leczenia. w górę.
W miarę wprowadzania polityk i generowania nowych dowodów będziemy stale oceniać ustalenia i upewniać się, że proponowane strategie agencji są oceniane w kontekście nowych danych. Poprzez wdrożenie skoordynowanych wysiłków wśród partnerów publicznych i prywatnych, będziemy mogli dostosować nasze strategie w miarę polepszania się bazy dowodowej. Jesteśmy zaangażowani w ten wznowiony wysiłek i wierzymy, że dzięki współpracy możemy rozwiązać kryzys związany z opiatami, a jednocześnie zyskujemy dzięki narodowym wysiłkom na rzecz zapobiegania i kontrolowania krótkotrwałego i przewlekłego bólu.
W skali kraju roczna liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem opioidów przewyższa obecnie liczbę zgonów z powodu wypadków samochodowych.13 Niezależnie od tego, czy postrzegamy te kwestie z perspektywy pacjentów, lekarzy czy organów regulacyjnych, status quo jest zdecydowanie nie do zaakceptowania.
[patrz też: instagram honkabiedronka, penigra cena, lym morfologia ]

Powiązane tematy z artykułem: instagram honkabiedronka lym morfologia penigra cena