POWIKLANIA POOPERACYJNE

POWIKŁANIA POOPERACYJNE a) Trwałe porażenie nerwu wstecznego. Można uniknąć uszkodzenia tego nerwu trzymając się następujących zasad: 1. ) podczas wyłuszczania wola od strony bocznej należy postępować rozważnie i nie pociągać guza za silnie; 2) biegun dolny należy wyłonić dopiero po uwolnieniu go na tępo, unikając przy tym brutalnych rękoczynów; 3) tętnicę tarczową dolną należy wyosobnić na tępo nadpowięziowo, tylko na małej przestrzeni; 4) kleszczyków, którymi chwytamy boczną ścianę guza, nie należy nakładać za głęboko; 5) kleszczyki, którymi chwytamy guz przed aktem wycięcia; nie powinny ujmować tkanki za głęboko; 6) w operacji wznowy wola należy odstąpić od zabiegu typowego doszczętnego, a ograniczyć się tylko do wyłuszczenia guzów. [przypisy: pleocytoza, instagram honkabiedronka, rejestracja elvita ]

Powiązane tematy z artykułem: instagram honkabiedronka pleocytoza rejestracja elvita