POTRZEBA WYCHOWANIA INDYWIDUALIZUJACEGO

POTRZEBA WYCHOWANIA INDYWIDUALIZUJĄCEGO. Istnieją, na przykład, potrzeby dzieci opisane w poprzednim rozdziale tych dzieci, które wymagają specjalnej opieki, ponieważ mają specjalne trudności. Trudności tych nie można usuwać masowo. Oczywiście, możemy zorganizować specjalne klasy dla dzieci ociężałych umysłowo lub dla dzieci o przytępionym słuchu, ale zanim przydzielimy je do tych klas, kilku wyszkolonych specjalistów musi mieć z nimi do czynienia indywidualnie. Bywa, że nauczyciel jest pierwszą osobą, która wykryła, iż dziecko ma przytępiony słuch. Zauważa, że dziecko nie chwyta wskazówek i poleceń, zadaje pytania ni w pięć, ni w dziesięć i ciągle prosi rozmówcę o powtórzenie wypowiedzi. Nauczyciel, stwierdzając te objawy, nie reaguje – jako wychowawca grupy, czyli pedagog, którego obchodzą jedynie klasy i grupy – ale wychodzi naprzeciw potrzebom indywidualnego dziecka. Być może skieruje wówczas dziecko do pielęgniarki szkolnej, któr a stwierdzi konieczność Zbadania Nowoczesny nauczyciel zawsze zdaje sobie sprawę z indywidualnych potrzeb swych uczniów i stara się je zaspokoić. Les Landin, Eta Joumal Zaspokojenie psychologicznych potrzeb poszczególnych uczniów jest celem, którego nie można osiągnąć bez trudu w czasie, kiedy klasy są zbyt liczne słuchu i odeśle je do lekarza szkolnego oraz porozumie się z rodzicami. Jeżeli zapadnie decyzja, że należy skierować dziecko do specjalnej klasy, kilka innych osób – dyrekcja, inspektorzy, specjaliści nauczyciele, psychologowie, lekarze specjaliści, audiolodzy – może być w tę sprawę wmieszanych, przy czym każda z nich ma do czynienia z problemem indywidualnego dziecka. [podobne: bisholin, duspatalin retard opinie, urydynox ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: bisholin duspatalin retard opinie urydynox ulotka