Postac kilakowa póznej kily watroby cechuja guzy w miazszu watrobowym wielkosci jablka i nawet wieksze

Postać kilakową późnej kiły wątroby cechują guzy w miąższu wątrobowym wielkości jabłka i nawet większe. Są usadowione najczęściej na wypukłej powierzchni wątroby tuż pod jej torebką, zwłaszcza w pobliżu więzadła sierpowatego i wieszadłowego oraz w okolicy wrót wątroby. Kilak mają początkowo kształt okrągławy, barwę szarawo czerwoną i są miękkie. Wskutek braku ukrwienia kilaki serowacieją począwszy od środka i rozmiękają, przeobrażając się w jamę, która może coraz więcej się szerzyć albo rosnąć wytwarzając głęboką bliznę, dzielącą wątrobę na płaty różnej wielkości i kształtu, co pociąga za sobą zmniejszenie wątroby. Jest to tzw. wątroba kiłowa płatowata(hepar lobatum lueticum). Guzy są to nieuszkodzone jeszcze części wątroby, częściowo przerosłe, zaciągnięcia zaś odpowiadają zbliznowaciałym kilakom. Bardzo często równocześnie istnieje swoiste zapalenie śródmiąższowe wątroby i sprawa kilakowa (h epatitis sclerogummosa). Klinicznie w postaci kilakowej kiły wątroby stwierdza się, co następuje: wątroba jest zmniejszona nierównomiernie, zwłaszcza zmniejszony jest lewy jej płat, który przedstawia się wtedy jako mały dodatek do prawego płata. Wątroba jest twarda, guzowata. Guzy mogą osiągać rozmiary jaja gęsiego, pięści i mogą nawet być większe. Same guzy są przeważnie gładkie, twarde, oddzielone od siebie głębokimi bruzdami, zwłaszcza na przednim brzegu. Przedni brzeg wątroby jest tępy, z głębokimi wcięciami, wskutek czego przypomina podciągniętą ku górze firankę okienną, często guzowaty i tak jak i wątroba, bolesny na ucisk. [hasła pokrewne: instagram honkabiedronka, rejestracja elvita, psychoterapia ]

Powiązane tematy z artykułem: instagram honkabiedronka psychoterapia rejestracja elvita