To nie jest masowe nauczanie – to juz ksztalcenie zindywidualizowane

To nie jest masowe nauczanie – to już kształcenie zindywidualizowane. W systemie opierającym się wyłącznie na masowym nauczaniu problemy indywidualnego dziecka zostałyby pominięte lub też załatwiane w drodze administracyjnej, zgodnie z polityką przewidzianą dla kategorii, do której by dane dziecko trafiło. W poprzednim rozdziale omawialiśmy rodzaje dzieci wymagających stałej lub częstej specjalnej uwagi, kiedy to istnieją wszelkie powody, dla których chcielibyśmy zindywidualizować wychowanie ze względu na ich dobro. Potrzeba specjalnego traktowania takiego dziecka jest nagła i pilna, a próby stosowania metod masowego nauczania są tu nieprzydatne. Nieustanne trudności, jakie przedstawia takie dziecko, i jego niemożność normalnego uczenia się – przypominają nam, że nie potrafimy zaspokoić jego potrzeb. Dlatego też podejmujemy dodatkowe starania, aby sprostać temu zadaniu. Jednakże nie oznacza to, iż potrzeby pozostałych uczniów da się zaspokoić wyłącznie przez masowe nauczanie. Każdy uczeń wymaga czasem specjalnej, indywidualnej pomocy. Pomocy tej częściowo mogą udzielać nauczyciele w klasie w czasie lekcji; częściowo w czasie wolnych godzin, po godzinach szkolnych lub w wolnych chwilach; ale pomoc tę w sposób znacznie bardziej efektywny i umiejętny mogą dawać osoby, które są specjalistami, a które będziemy nazywać ogólnie pracownikami służby poradnictwa. [przypisy: psychoterapia, psychologia pracy, poradnia psychologiczna ]

POTRZEBA WYCHOWANIA INDYWIDUALIZUJACEGO

POTRZEBA WYCHOWANIA INDYWIDUALIZUJĄCEGO. Istnieją, na przykład, potrzeby dzieci opisane w poprzednim rozdziale tych dzieci, które wymagają specjalnej opieki, ponieważ mają specjalne trudności. Trudności tych nie można usuwać masowo. Oczywiście, możemy zorganizować specjalne klasy dla dzieci ociężałych umysłowo lub dla dzieci o przytępionym słuchu, ale zanim przydzielimy je do tych klas, kilku wyszkolonych specjalistów musi mieć z nimi do czynienia indywidualnie. Bywa, że nauczyciel jest pierwszą osobą, która wykryła, iż dziecko ma przytępiony słuch. Zauważa, że dziecko nie chwyta wskazówek i poleceń, zadaje pytania ni w pięć, ni w dziesięć i ciągle prosi rozmówcę o powtórzenie wypowiedzi. Nauczyciel, stwierdzając te objawy, nie reaguje – jako wychowawca grupy, czyli pedagog, którego obchodzą jedynie klasy i grupy – ale wychodzi naprzeciw potrzebom indywidualnego dziecka. Być może skieruje wówczas dziecko do pielęgniarki szkolnej, któr a stwierdzi konieczność Zbadania „Nowoczesny nauczyciel zawsze zdaje sobie sprawę z indywidualnych potrzeb swych uczniów i stara się je zaspokoić”. Les Landin, „Eta Joumal” Zaspokojenie psychologicznych potrzeb poszczególnych uczniów jest celem, którego nie można osiągnąć bez trudu w czasie, kiedy klasy są zbyt liczne słuchu i odeśle je do lekarza szkolnego oraz porozumie się z rodzicami. Jeżeli zapadnie decyzja, że należy skierować dziecko do specjalnej klasy, kilka innych osób – dyrekcja, inspektorzy, specjaliści nauczyciele, psychologowie, lekarze specjaliści, audiolodzy – może być w tę sprawę wmieszanych, przy czym każda z nich ma do czynienia z problemem indywidualnego dziecka. [podobne: psychoterapia, psycholog dziecięcy Warszawa, psycholog warszawa ]