Okreslanie zawartosci cukru w plynie mózgowo-rdzeniowym jest wazne dla rozpoznania i leczenia zapalenia opon mózgowych.

Duża liczba limfocytów występuje w przypadkach długotrwałego zapalenia i jest dobrze rokującym objawem w ropnym zapaleniu opon. Zawartość białka ulega zwiększeniu w zapaleniu opon miękkich z powodu zwiększonego przechodzenia substancji białkowych z osocza, jak i również z powodu rozpadu komórek. Zwiększenie ilości białka może być znaczne, może dochodzić do 200-300 mg w 100 mi płynu (norma około 20 mg w 100 mi). Prawidłowy stosunek albumin do globulin (4:1) może być utrzymany w początkowym okresie choroby, a w dalszym okresie choroby może być odwrócony. Przy zastoju płynu wywołanym zrostami przestrzeni podpajęczynówkowej stwierdza się dużą ilość białka przy małej liczbie elementów komórkowych. Określanie zawartości cukru w płynie mózgowo-rdzeniowym jest ważne dla rozpoznania i leczenia zapalenia opon mózgowych. Prawidłowa zawartość wynosi 40-ó0 mg na 100 ml płynu. [podobne: psychiatra poznań, biovilon, męty w ciele szklistym ]

Powiązane tematy z artykułem: biovilon męty w ciele szklistym penigra cena