Niektóre dzieci potrzebuja specjalnej pomocy, nie tyle ze wzgledu na specjalne uzdolnienia lub braki, ale ze wzgledu na problemy o charakterze emocjonalnym


Niektóre dzieci potrzebują specjalnej pomocy, nie tyle ze względu na specjalne uzdolnienia lub braki, ale ze względu na problemy o charakterze emocjonalnym. Nauczyciele, wykrywając takie dzieci, muszą zdecydować, w jakim stopniu mogą im udzielić pomocy i czy należy skierować je do specjalistów Lub instytucji specjalizujących się w pomocy dzieciom z problemami emocjonalnymi. Nade wszystko apeluje się do nauczycieli, aby nie opatrywali dzieci etykietą wyjątkowe, ale aby traktowali każde dziecko, jako jednostkę zasługującą na szacunek i uprawnioną do otrzymania takiej pomocy, jakiej potrzebuje ale też i nie większej w jego dążeniu do stania się dojrzałym i właściwie do życia przystosowanym człowiekiem. Służby poradnictwa: indywidualna pomoc uczącemu się PROBLEMY MASOWEGO NAUCZANIA Nie ulega wątpliwości, że masowe nauczanie stanowiące istotę nowoczesnych systemów nauczania przynosi ogromne korzyści: Z jednej strony dostarcza zasobu doświadcz eń wychowawczych, które przyszli obywatele muszą nabyć, jeżeli ich wzajemne współżycie i praca mają układać się harmonijnie w przyszłości. [przypisy: duspatalin retard opinie, colostrum bovinum, rejestracja elvita ]

Powiązane tematy z artykułem: colostrum bovinum duspatalin retard opinie rejestracja elvita