MECHANIZM POWSTAWANIA PRZEKRWIENIA ZAPALNEGO

MECHANIZM POWSTAWANIA PRZEKRWIENIA ZAPALNEGO Dawniej na czoło teorii powstawania przekrwienia w zapaleniu wysuwały się teorie, tłumaczące to zjawisko wpływem nerwowym. Wyjaśniano, że czynnik zapalny działa na nerwy czuciowe, podrażnienie których przenosi się do układu nerwowego ośrodkowego i stamtąd po nerwach naczyniowych do naczyń, wywołując porażenie ich -ścianek. Teorię tę obalił Cohnheim, który wykazał doświadczalnie na żabie, że przekrwienie zapalne powstaje także wtedy, kiedy przetniemy i zniszczymy rdzeń kręgowy. Badania w tym kierunku posuwały się dalej i powstała nowa teoria, która twierdziła, ze przekrwienie w zapaleniu zależy w znacznym stopniu od układu nerwowego ośrodkowego, mianowicie od pobudzenia ośrodków. rozszerzających naczynia w rdzeniu przedłużonym, w rdzeniu kręgowym, w zwojach współczulnych i w ściankach naczyń. Zwiększoną pobudliwość tych elementów nerwowych tłumaczono swoistymi ciałami, tzw. ektazynami, którymi mogą być bakteryjne jady, przesącze hodowli gronkowców, tuberkulina i inne. Wprowadzenie tych ciał do ustroju wzmaga rozszerzenie naczyń. [patrz też: męty w ciele szklistym, ramicor, psychoterapia ]

Powiązane tematy z artykułem: męty w ciele szklistym psychoterapia ramicor