Jednak grupy takie nigdy nie sa w istocie jednorodne, poniewaz kazda grupa zawiera szeroki wachlarz trudnosci wychowawczych

Jednak grupy takie nigdy nie są w istocie jednorodne, ponieważ każda grupa zawiera szeroki wachlarz trudności wychowawczych. Niektóre z najzdolniejszych dzieci mogą być poniżej ustalonego poziomu, podczas gdy uczniowie zaklasyfikowani, jako przeciętni lub tępi mogą robić bardzo dobre postępy – być niejako ponad poziom. Najbardziej ujemną cechą grupowania jednorodnego jest to, iż skłania ono dorosłych i dzieci do czynienia złośliwych porównań. Umieszczenie w grupie niezdolnych lub przeciętnych stanowi piętno, a dzieci w wyższych grupach mają skłonność do snobizmu. Większość dzieci, które wymagają specjalnej pomocy wychowawców, ma również różnego rodzaju problemy emocjonalne. Dwa wspólne problemy to trudności w mowie j czytaniu. Chociaż zazwyczaj uważa się, że problemy te wymagają przede wszystkim specjalnych metod uczenia, często mają one podłoże emocjonalne i obok (lub zamiast) specjalnego nauczania potrzebują także stoso wania psychoterapii. Bardzo często problemy wymowy i czytania są wynikiem trudności w stosunkach z rodzicami w takim przypadku może okazać się konieczne lub pożądane posłużenie się pomocą rodziców przy przeprowadzaniu terapii. [podobne: femestra, osteon legionowo, aparat ilizarowa ]

Powiązane tematy z artykułem: aparat ilizarowa femestra osteon legionowo