Dzialanie kwasów zwiazane jest i jonami wodorowymi

Do zapaleń, wywołanych przez wytwory przemiany materii, należy odnieść również zapalenia, które powstają przez działanie rozmaitych ciał białkowych, gdyż białka posiadają zdolność wywoływania dodatniej chemotaksis leukocytów i w związku z tym ich emigrację. Ciałami tymi mogą być: bulion, pepton, kazeina, nieprawidłowe wytwory rozpadu białka, z enzymów trypsyna w inne. Wprowadzenie tych ciał do jam surowiczych wywołuje wybitną emigrację leukocytów z przechodzeniem osocza z naczyń do jam ( wysięk ropny) . Istnieją jeszcze inne ciała chemiczne, powodujące zapalenie, a są nimi kwasy, zasady i sole. Działanie kwasów polega na tym, że ścinają one białka protoplazmy komórkowej, co w następstwie prowadzi do zapalenia. Działanie kwasów związane jest i jonami wodorowymi. Zasady wywołują rozmiękczenie protoplazmy komórki, działając poprzez grupę- OH. Zapalenia, spowodowane działaniem zasad nie są głębokie, gdyż pod ich wpływem powstają białka zasadowe, które osłabiają działanie zasad na głębsze tkanki. Co do- soli obojętnych, to działają one na naczynia krwionośne, wywołując ich zwiększoną przepuszczalność. Zmienia się wtedy ciśnienie osmotyczne, które zwiększa się i wywołuje zmiany w koloidach tkanki, prowadzące do martwicy. Po wprowadzeniu do tkanek soli wapnia szybko występuje zapalenie z martwicą. [przypisy: broncho vaxom dla dzieci, duspatalin retard opinie, milion sposobów jak zginąć na zachodzie filmweb ]

Powiązane tematy z artykułem: broncho vaxom dla dzieci duspatalin retard opinie milion sposobów jak zginąć na zachodzie filmweb