DORADCA SZKOLNY

DORADCA SZKOLNY. Doradca szkolny jest może najmniej wyspecjalizowany spośród kilku typów pracowników służby poradnictwa. Większość doradców szkolnych to nauczyciele lub byli nauczyciele, którzy interesują się bardzo pracą z dziećmi w bezpośrednich kontaktach i którzy rozwinęli w sobie specjalną umiejętność przeprowadzania wywiadów i testów. Często zainteresowania te doprowadziły ich do, specjalnego szkolenia się w tej dziedzinie. Zaznacza się coraz silniejsza tendencja do podnoszenia wymagań: żąda się od nauczycieli przejścia szkolenia w zakresie poradnictwa przed powoływaniem ich na stanowiska doradców szkolnych. W niektórych stanach obowiązują przepisy, na mocy, których żąda się od doradców szkolnych specjalnych świadectw dotyczących ich kwalifikacji w zakresie poradnictwa. Za czasów poprzedniego pokolenia lub nieco dawniej doradcy szkolni mieli tendencję do specjalizowania się w problemach poradnictwa zawodowego, dopomagając młodz ieży w wyborze zawodu i proponując jej odpowiednie kursy dla kształcenia się w obranym kierunku. Poradnictwo zawodowe z czasem zaczęło również obejmować poradnictwo w zakresie kształcenia się, ponieważ uczniowie zmieniali swoją pierwotną decyzję lub też mieli złe wyniki, kształcąc się w obranym kierunku, i trzeba było im doradzać ponownie lub też dopomóc w podjęciu decyzji, gdy np. zajęcia na obu koniecznych kursach odbywały się w tym samym czasie. [hasła pokrewne: broncho vaxom dla dzieci, instagram honkabiedronka, jacek silski wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: broncho vaxom dla dzieci instagram honkabiedronka jacek silski wikipedia