Autorytatywne oceny, porównania, krytyka i upokorzenie moga byc skuteczne jedyne w bardzo nielicznych przypadkach, ale sa szkodliwe dla prawie wszystkich dzieci

Autorytatywne oceny, porównania, krytyka i upokorzenie mogą być skuteczne jedyne w bardzo nielicznych przypadkach, ale są szkodliwe dla prawie wszystkich dzieci. Sukces oj niepowodzenie stają się nieważne, jeżeli przestaniemy mierzyć oj porównywać, osądzać i potępiać. Wtedy dopiero możemy pobudzać dzieci w ich rozwoju i działaniu – nie w kierunku osiągnięcia sukcesu, ale w kierunku stania się użyteczną społeczną istotą, która ma bezpieczne miejsce w grupie, niezależnie od tego, kim jest i jak wiele potrafi robić. STRESZCZENIE Chociaż tradycyjnym przekonaniem dotyczącym wychowania jest, że dzieci powinny przystosowywać się do szkoły coraz częściej uważa się, że szkoła powinna wyjść naprzeciw potrzebom dzieci, i to nawet tych dzieci, które potrzebują większej niż normalnie ilości usług wychowawczych. Takie dzieci, czasem nazywane dziećmi wyjątkowymi, to te, które mają słuch przytępiony, są niewidome lub bardzo źle widzą, mają porażenia mózgowe, są kalekami, ociężale umysłowo, epileptyczne, nieletni przestępcy i dzieci z problemami emocjonalnymi. Takie klasyfikacje i etykiety są w znacznej mierze dowolne, jeżeli dotyczą specjalnych potrzeb dziecka, ponieważ rodzaj pomocy specjalistycznej, której wymaga dziecko ze specjalnymi trudnościami – zależy w dużym stopniu od jednostki, jej środowiska, nastawienia społeczeństwa i sytuacji danej szkoły. W istocie często samo klasyfikowanie dziecka wyrządza mu niedźwiedzią przysługę. Klasyfikowanie dzieci, jako wyjątkowe lub nietypowe czasem daje podłoże do wytworzenia się z góry nacechowanej uprzedzeniem lub też stereotypowej postawy, która z kolei może wzbudzić uczucia apatii, wrogości, zbytniej zależności, lęku przed, porażką i zniechęcenia – w dziecku, któremu właśnie staramy się dopomóc. [podobne: bisholin, duspatalin retard opinie, lym morfologia ]

Powiązane tematy z artykułem: bisholin duspatalin retard opinie lym morfologia