Aktualizacja w procesie rejestracji próbnej 11 lat po ustanowieniu zasad ICMJE czesc 4

Jeden artykuł36 zawierał dane zbiorcze z dwóch badań zarejestrowanych z różnymi pierwotnymi miarami wyniku; zarejestrowana podstawowa miara wyniku w jednym zapisie z badania (numer ClinicalTrials.gov, NCT01605136) była zgodna z podstawową miarą wyniku podaną w artykule, natomiast zarejestrowana pierwotna miara wyniku w innym zapisie badania (NCT00979745) została zgłoszona jako artykuł. Drugi przypadek dotyczył rozbieżności między artykułem 37 a wpisem do rejestru (NCT01680744) w odniesieniu do opisanej pierwotnej miary wyników i populacji populacyjnej (tj. Z wynikiem odnoszącym się do biorców przeszczepu nerki w artykule w porównaniu z dawcami nerki we wpisie do rejestru ). Opisy pozostałych 99 podstawowych miar wynikowych wydawały się być spójne w różnych źródłach, chociaż różnice w poziomie szczegółowości podanym dla definicji, kryteriów lub obydwu spraw utrudniały w niektórych przypadkach potwierdzenie, czy środki były rzeczywiście identyczne. Na przykład znaczenie przeżycia wolnego od progresji jest krytycznie zależne od kryteriów stosowanych do określenia postępu . Nie można ocenić spójności, jeśli tylko jedno źródło dostarcza tych kryteriów. Zauważyliśmy również słabe lub niespójne raportowanie ram czasowych, szczególnie w przypadku pomiarów od czasu do zdarzenia (tabela S3 w dodatku uzupełniającym). Wykorzystanie danych ClinicalTrials.gov w opublikowanych badaniach
Wielu badaczy wykorzystało dane z ClinicalTrials.gov do zbadania różnych aspektów przedsiębiorstwa badań klinicznych (tj. Do przeprowadzenia meta-badań). Aby dokładniej zrozumieć naturę takich zastosowań i ocenić stopień, w jakim dane ClinicalTrials.gov zaspokajają potrzeby meta-badaczy, przeprowadziliśmy wstępną ocenę opublikowanej literatury za pomocą PubMed (Tabela
W naszych poszukiwaniach pobraliśmy 339 artykułów badawczych i 1218 przeglądów systematycznych opublikowanych w latach 2010 i 2015, które wykorzystywały dane z rejestru ClinicalTrials.gov, bazy danych wyników lub obu. Liczba artykułów badawczych wzrosła z 24 w 2010 r. Do 94 w 2014 r. Dokonaliśmy przeglądu każdego artykułu badawczego i skategoryzowaliśmy go w jednym z sześciu obszernych obszarów: charakterystyka badań klinicznych dotyczących określonych warunków (151 artykułów [45%]); etyka, zgłaszanie zdarzeń niepożądanych, eksploracja danych i inne tematy (44 [13%]); ocena jakości zarejestrowanych danych i zgodność z polityką rejestracji i raportowania wyników (43 [13%]); charakterystyka ogólnego obrazu badań klinicznych (41 [12%]); ocena stronniczości publikacji lub selektywnej sprawozdawczości (34 [10%]); oraz ocena konkretnych metod i zagadnień związanych z badaniami (26 [8%]). (Przykłady każdego rodzaju artykułu można znaleźć w tabeli S4 w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
Polityka rejestracji prób ICMJE zainicjowała kaskadę wydarzeń, które znacznie rozszerzyły i przekształciły system raportowania próbnego.1 Przed 2004 r. Większość badaczy nie rejestrowała swoich prób i nie istniało pojęcie publicznej bazy danych podsumowujących wyniki. W tym czasie czytelnicy i redaktorzy nie mogli wiedzieć, czy wyniki badań nie mają wyników niepublikowanych, czy też wyniki badań przedstawione w manuskryptach dokładnie odzwierciedlały protokoły próbne.
[więcej w: psychiatra poznań, męty w ciele szklistym, bisholin ]

Powiązane tematy z artykułem: bisholin męty w ciele szklistym penigra cena