Aktualizacja w procesie rejestracji próbnej 11 lat po ustanowieniu zasad ICMJE ad 7

Na przykład badacze mogą spełnić wymagania dotyczące raportowania, dostarczając jednocześnie minimalnych informacji; redaktorzy, grantodawcy i inni mogą zgłaszać wnioski o stwierdzenie, że proces został zarejestrowany bez faktycznego wykorzystania informacji do oceny jakości opublikowanych raportów lub do poinformowania ich o zrozumieniu wyników. Ostatecznie, znaczna poprawa w raportowaniu z testów będzie wymagać zmian wartości, zachęt i norm naukowych wśród instytucji prowadzących badania kliniczne i podmiotów, które wykorzystują wyniki badań klinicznych do informowania o decyzjach medycznych i politycznych. Ciągłe zwracanie uwagi na rejestrację próbną i raportowanie wyników podsumowania jest szczególnie ważne, ponieważ społeczność rozważa inne działania, takie jak dzielenie się indywidualnymi danymi uczestników1. Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierane przez program badań wewnętrznych National Library of Medicine, National Institutes of Health.
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Dziękujemy Drs. Kevin M. Fain i Heather D. Dobbins za pomoc w analizie danych.
Author Affiliations
Z National Library of Medicine, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, Bethesda, MD.
Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr. Zarin w National Library of Medicine, Bldg. 38A, National Institutes of Health, 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894, lub at.
Materiał uzupełniający
Referencje (45)
1. Zarin DA, Tse T. Współdzielenie indywidualnych danych uczestników (IPD) w kontekście systemu raportowania próbnego (TRS). PLoS Med 2016; 13: e1001946-e1001946
Crossref Web of Science Medline
2. De Angelis C, Drazen JM, Frizelle FA, i in. Rejestracja badania klinicznego: oświadczenie Międzynarodowego Komitetu Redaktorów czasopism medycznych. N Engl J Med 2004; 351: 1250-1251
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
3. Weber WE, Merino JG, Loder E. Rejestracja próbna 10 lat później. BMJ 2015; 351: h3572-h3572
Crossref Web of Science Medline
4. Gülmezoglu AM, Pang T, Horton R, Dickersin K. WHO ułatwia międzynarodową współpracę w ustalaniu standardów rejestracji klinicznej. Lancet 2005; 365: 1829-1831
Crossref Web of Science Medline
5. Sim I, Chan AW, Gülmezoglu AM, Evans T, Pang T. Rejestracja badania klinicznego: przejrzystość jest hasłem przewodnim. Lancet 2006; 367: 1631-1633
Crossref Web of Science Medline
6. Easterbrook PJ, Berlin JA, Gopalan R, Matthews DR. Tendencje publikacyjne w badaniach klinicznych. Lancet 1991; 337: 867-872
Crossref Web of Science Medline
7. Turner EH, Matthews AM, Linardatos E, Tell RA, Rosenthal R. Selektywna publikacja badań przeciwdepresyjnych i ich wpływ na pozorną skuteczność. N Engl J Med 2008; 358: 252-260
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
8. Dickersin K, Chan S, Chalmers TC, Sacks HS, Smith H Jr. Bias publikacji i badań klinicznych. Control Clin Trials 1987; 8: 343-353
Crossref Medline
9. Ustawa o zmianie ustawy o żywności i środkach odurzających z 2007 r .: Prawo publiczne 110-85. 27 września 2007 r. (Http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-110publ85/pdf/PLAW-110publ85.pdf).

10
[więcej w: bisholin, bisholin warszawa, jacek silski wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: aparat ilizarowa bisholin jacek silski wikipedia