Doradcy szkolni zostali równiez, oczywiscie, wlaczeni w zagadnienia osobistego i spolecznego przystosowania sie

Doradcy szkolni zostali również, oczywiście, włączeni w zagadnienia osobistego i społecznego przystosowania się. Konieczność wyboru zawodu często wywołuje u młodzieży niepokój: czasem rodzice i dzieci nie zgadzają się, co do wyboru kierunku; czasem wreszcie o osiągnięciu powodzenia w obranym kierunku decyduje w pewnej mierze nastawienie uczącego się, motywy oraz zdolność czynienia postępów pomimo frustracji i rozterek, które przynosi codzienne życie. Stąd też zawsze była i nadal istnieje tendencja, aby usługi doradców szkolnych obejmowały coraz bardziej rozszerzający się zakres życia uczniów, którym pomagają. W wielu szkołach stali się oni najważniejszymi osobami, jeżeli chodzi o udzielenie pomocy indywidualnemu uczniowi w przystosowaniu się do programu szkoły i odwrotnie w adaptowaniu programu szkolnego do potrzeb indywidualnego ucznia. PSYCHOLOG SZKOLNY Rola psychologa szkolnego jest ściśle związana z rolą doradcy, ponieważ obaj dopo magają indywidualnym uczniom w ich trudnościach. Jednakże istnieją tu pewne ważkie różnice i rozróżnienia, Psychologowie szkolni zazwyczaj mają, co najmniej stopień magistra, a chętniej jeszcze widziany jest stopień doktora psychologii, podczas gdy szkolenie konsultantów jest o wiele bardziej niejednolite. [patrz też: psycholog gdynia, psychoterapia, rezonans magnetyczny ]

DORADCA SZKOLNY

DORADCA SZKOLNY. Doradca szkolny jest może najmniej wyspecjalizowany spośród kilku typów pracowników służby poradnictwa. Większość doradców szkolnych to nauczyciele lub byli nauczyciele, którzy interesują się bardzo pracą z dziećmi w bezpośrednich kontaktach i którzy rozwinęli w sobie specjalną umiejętność przeprowadzania wywiadów i testów. Często zainteresowania te doprowadziły ich do, specjalnego szkolenia się w tej dziedzinie. Zaznacza się coraz silniejsza tendencja do podnoszenia wymagań: żąda się od nauczycieli przejścia szkolenia w zakresie poradnictwa przed powoływaniem ich na stanowiska doradców szkolnych. W niektórych stanach obowiązują przepisy, na mocy, których żąda się od doradców szkolnych specjalnych świadectw dotyczących ich kwalifikacji w zakresie poradnictwa. Za czasów poprzedniego pokolenia lub nieco dawniej doradcy szkolni mieli tendencję do specjalizowania się w problemach poradnictwa zawodowego, dopomagając młodz ieży w wyborze zawodu i proponując jej odpowiednie kursy dla kształcenia się w obranym kierunku. Poradnictwo zawodowe z czasem zaczęło również obejmować poradnictwo w zakresie kształcenia się, ponieważ uczniowie zmieniali swoją pierwotną decyzję lub też mieli złe wyniki, kształcąc się w obranym kierunku, i trzeba było im doradzać ponownie lub też dopomóc w podjęciu decyzji, gdy np. zajęcia na obu koniecznych kursach odbywały się w tym samym czasie. [hasła pokrewne: psycholog lublin, psychoterapia wrocław, poradnia psychologiczna ]